Que é a OMIX?

A Oficina Municipal de Información Xuvenil é unha ferramenta informativa de carácter municipal que presta servicios de información aos mozos e mozas do concello.

A través das OMIX se promoven actividades de dinamización da información e se trasladan todas as novidades que poidan ser do interese da xuventude.

Pero ademais a OMIX Boiro pretende fomentar a participación xuvenil con novas actividades no tempo libre, promover estas actividades, compartir as informacións designadas para os xoves e promover a mobilidade xuvenil.

Entre as actividades que organizamos destacamos...

  • Emitir o carné xove(o carné entrégase no mesmo día)
  • Axudar na tramitación de subvencións e axudas xuvenís
  • Información sobre estudos, emprego,viaxes, ocio…
  • Información sobre actividades promovidas pola Xunta de Galicia para a xuventude
  • Promover o SVE(voluntariado europeo) e outros programas de mobilidade xuvenil)
  • Organizar eventos en colaboración coas asociacións xuvenís do Concello de Boiro e apoiar as asociacións Xuvenís na organización das súas actividades