luns, 30 de xaneiro de 2012

Novas de emprego

Licenciados en Quimica ou farmacia
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (8 meses) para licenciados en química/farmacia como colaborador nas tarefas do proxecto de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 6 de febreirod e 2012.
Máis información www.udc.es

Enxeñeiro de camiños
Convocadas 2 prazas temporais (9 meses e 3 meses), como colaborador/a nas tarefas do (proxecto/convenio) de investigación que se determina. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 8 de febreiro
de 2012. Máis información www.udc.es

chofer-mecánico
O Concello de Xinzo, convoca 1 praza de chofer-mecánico Oficial de 1ª persoal laboral fixo, polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 28 de xaneiro de 2012.

Comerciais
Sector decoración.Contactos con estudos arquitectura_diseño.Teléfono: 689.177.665
Comerciais en Monforte.Selección para departamento comercial en monforte e comarca. Mínimo graduado escolar. Tfno: 690934677. El progreso.

Programador LAMP
Autónomo ou empresa.Optimización servidor e BBDD.Teléfono: 986.451.355

Ningún comentario:

Publicar un comentario