martes, 27 de decembro de 2016

AXUDAS AO TRANSPORTE

SABIAS QUE?

O Concello de Boiro ten unhas axudas ao desprazamento (Santiago-Vigo-Pontevedra-Ourense-Lugo-Ribeira-Noia…) para estudios medios ou superiores

Pois o prazo para solicitalos remata este sábado 31 de decembro. Se queres recoller a túa solicitude ou informarte podes acudir á Oficina de Información xuvenil(na primeira planta do Centro Social de Boiro)


DOCUMENTOS QUE TES QUE PRESENTAR


a) Certificado ou resgardo orixinal da matrícula orixinal ou copia compulsada.

b) Autorización ao concello de Boiro á comprobación dos datos referidos aos ingresos da unidade familiar mediante consulta á Facenda Estatal.

c) Certificación dos datos bancarios do/a solicitante.


d) Volante de empadroamento da unidade familiar no Concello de Boiro. Solicítase no momento de entregar a documentación no rexistro do Concello.