xoves, 13 de agosto de 2015

9 Prazas de persoal laboral no INGACAL para menores de 30 anos.


PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO XOVEN E IMPLANTACIÓN DA GARANTÍA XUVENIL EN I+D+i

Para poder ser beneficiario/a das mesmas as persoas candidatas deberán estar inscritas previamente no Sistema de Garantía Xuvenil (SNGJ)
As persoas interesadas deben inscribirse o antes posible no rexistro do sistema de garantía xuvenil, para o cal deben acudir á oficina de emprego (Santiago Centro ou Santiago Norte) e solicitar á persoa técnica responsable de garantía xuvenil dita inscrición. Tamen en Boiro hai unha persoa encargada destas labores no INEM.

Prazas:
- Oferta de traballo para unha persoa Licenciada. Tema: “Evaluación agronómica e nutricional de pastos e forraxes para a producción de leite”.
- Ofertas de traballo para duas persoas; unha licenciada, e unha Técnica Superior de Formación Profesional. Tema: “Conservación, caracterización e potenciación das variedades autóctonas de vide”.
- Ofertas de traballo para duas persoas; unha licenciada, e unha Técnica Superior de Formación Profesional. Tema: “Potencial de recursos microbianos propios para mellorar a calidade da uva e do viño”.
- Oferta de traballo para un/ha Técnico/a Superior de Formación Profesional. Tema: “Aplicación da técnica de espectroscopía no infravermello próximo (NIRS) na monitorización do proceso químicos”.
- Ofertas de traballo para un/ha Técnico/a Superior de Formación Profesional. Tema: “Análise do valor nutricional de alimentos para o gando e aplicación da técnica NIRS ”.
- Oferta de traballo para unha persoa Licenciada. Tema: “Mitigación dos impactos da fertilización no medio ambiente”.
- Oferta de traballo para unha persoa Licenciada. Tema: “Innovación tecnolóxica basada no uso avanzado da espectrometría de masas/masas”.

martes, 11 de agosto de 2015

Feira Castrexa en Boiro


Persoal investigador para a USC

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA COLABORAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA OU SERVIZO DETERMINADO NA USC. Convocatoria: http://bit.ly/1MkOLw1

Postos:
2 para Matemáticas (matricula prog. doutoramento)
1 para FP II en Análise e control
1 para Química/Física/Bioloxía/Farmacia/Matemáticas
2 para enxeñearía informática
1 para Matemáticas/Comunicación audiovisual/Traballo Social/Relacións Laborais
1 para Doutorado/a en Química
1 para Doutorado/a en Enxeñería Agrónoma/Montes
1 para Bioloxía (matricula prog. doutoramento)


O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o 22 de agosto de 2015

Festival de títeres en Noia


Organiza:
12 de agosto
 20:00h  Brais das Hortas con "Contada en Obras", na Praza do Tapal. 
21:30h  Teatro Ghazafelhos con "Acuario", diante da Casa do Concello, Alameda.


13 de agosto
 20:00h  Raquel Queizás con "O segredo do tendal", diante do Teatro "Coliseo Noela", rúa do Curro.
 21:30h  S.A. Marionetas con "Teatro D. Roberto", diante da Casa do Concello, Alameda.

14 de agosto
 19:00h  Xogos Paporrubio, na Praza do Tapal. 

20:00h  Títeres Seisdedos con "Cocer e cantar", diante do Teatro "Coliseo Noela", rúa do Curro.

21:30h  Babaluva con "Lume", diante da Casa do Concello, Alameda.* EN CASO DE MAL TEMPO INDICARASE CON ANTELACIÓN O CAMBIO DE ESPAZO DAS ACTUACIÓNS.

luns, 10 de agosto de 2015

Axudas educación

Axudas MECD alumnado con necesidade específica de apoio educativo, presentación de solicitudes ata o 30 de setembro, máis información neste enlace 

venres, 7 de agosto de 2015

xoves, 6 de agosto de 2015

Circo en Boiro


Bolsas de estudios

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

Primeiro e segundo cursos de Bacharelato
Formación Profesional de grao medio e de grao superior
Ensinanzas artísticas profesionais
Ensinanzas deportivas
Ensinanzas artísticas superiores
Estudos relixiosos superiores
Estudos militares superiores
Estudos de idiomas en Escolas Oficiais
Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior.
Formación Profesional básica.
Ensinanzas universitarias


As bolsas incluirán algunha ou algunhas das seguintes contías.
1. Contías fixas. Serán as seguintes:
a) Bolsa de matrícula.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar.
d) Bolsa básica.
2. Contía variable. A bolsa poderá incluír, así mesmo, unha contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar

Os prazos para presentar a solicitude estarán abertos ata:
A) O 15 de outubro de 2015, inclusive, para os estudantes universitarios.
B) O 30 de setembro de 2015, inclusive, para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es a través de este enlacemércores, 5 de agosto de 2015

martes, 4 de agosto de 2015

Proxectos europeos

A @OMIX Ribadavia aprovóuselle un proxecto na República Moldova dentro do marco do @Erasmus + e busca 2 participantes:

- O proxecto executarase en Vadul lui Voda, República de Moldova entre o 10 e 19 de outubro 2015 (10 é o día de chegada e 19 de ser o día da saída).
- O proxecto "A túa Europa" é un curso de capacitación de 8 días nos que se reúnen 24 mozos de Croacia, Dinamarca, Xeorxia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Moldavia, Romanía, España,Turquía e Ucraína. A capacitación ten como obxectivo fortalecer a cidadanía europea entre os cidadáns da UE, así como entre os mozos que viven en países candidatos e posibles candidatos á UE. A capacitación incluirá exercicios interactivos, talleres, presentacións, debates ytrabajo en equipo.
- Cada socio seleccionamos a 2 participantes.
- Perfil dos participantes:
Para participar, os candidatos deben ser maior de 18 anos de idade e deben cumprir coa
seguintes requisitos:
. Ser un "líder" de mozos, un "líder" ou representante dun grupo ou asociación ou que participan na sociedade civil activa;
. Ter unha boa conduta en Inglés;
. Ser capaz de asistir a toda a formación;
. Estar comprometido a multiplicar os resultados da formación nas comunidades locais.
Os candidatos que non cumpran os requisitos, non serán aceptados.
- Solicitude e procedemento de selección
As organizacións asociadas son responsables de nomear polo menos 2 participantes para a formación/curso. Os interesados deberán enviar o seu nome, apelidos, data de nacemento, lugar de nacemento e número de teléfono, antes do 15 de agosto ao seguinte email:
omix.ribadavia@gmail.com

Contacontos en Boiro


luns, 3 de agosto de 2015

Axudas a creadores musicais

A Fundación SGAE convoca tres axudas á creación para a promoción de novos artistas músicos e creadores de Galicia que se encadren dentro dunha ou varias das modalidades, estilos ou xéneros musicais Pop-Rock, Jazz y Tradicional-Folk.

obradoiro de emprego "Tahume II"

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego "Tahume II" neste enlace