mércores, 3 de agosto de 2011

Non tires as gafas vellas

Varias ONGs recollen gafas para mellorar a saude visual de persoas sen recursos

Médicos Mundi e General Óptica colaboran promovendo unha campaña de recollida de gafas que, despois de un proceso de selección e clasificación, son enviadas aos proxectos de saude visual que Médicos Mundi desenvolve en países como Marruecos, Honduras, Brasil, Burquina Faso….para entregalas entre a población afectada por problemas de visión e sin posibilidades de acceder aos servizos de saude visual.

Todas as persoas que teñan gafas vellas ou simplemente usadas, que xa non lle sirvan, poden envialas á sede de Ópticos polo Mundo (C/ Vilinista Vellsolà, 37. CP 08222 Terrassa). Se queres saber qué ópticas colaboran con Ópticos polo Mundo, envía un correo a oxo@euot.upc.es

bolsas do Ministerio de Cultura/Fulbright

O obxectivo da bolsa é a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América» é contribuír á formación dos españois que desexen ampliar estudos artísticos ou de xestión cultural en universidades e centros do devandito país e especializarse nun dos seguintes campos: Artes Audiovisuais, Escénicas, Plásticas e Visuais; Música e Musicoloxía; Museoloxía e Conservación do Patrimonio; Xestión Cultural.

Requisitos:
Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea.
Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se, non recoñecido polo Ministerio de Educación.
Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés -falado e escrito-, demostrable mediante calquera dos exames de Test of English ás a Foreign Language (TOEFL) ou o International English Language Testing System (IELTS).

As bolsas inclúen financiamento para os seguintes conceptos:
a) Billete de ida e volta, compra de libros e outros materiais e gastos varios: $2.300. No caso de que o bolseiro asistise a un curso preacadémico: $2.600.
b) Asignación mensual de 1.500 a 2.100 dólares, segundo universidade ou centro de destino, en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais durante o período autorizado de estanza nos Estados Unidos de América.
c) Gastos de matrícula e taxas obrigatorias da universidade ou centro especializado de destino (máximo de 31.000 dólares).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2011

Máis información no BOE do 1 de agosto de 2011 e na Comisión Fulbright, teléfono: 91 319 11 26
http://www.fulbright.es

XORNADAS DE IMPROVISACION TEATRAL

Teatro de improvisto organiza unhas xornadas de improvisación teatral os días 18, 19 e 20 de agosto para todos os públicos.
As xornadas se realizarán no Local Leñaverde(Centro Social de Boiro) e a entrada e gratuíta.

O programa das xornadas é:

Xoves 18:
11.30h sesión de contacontos

Venres 19:
11.00h Taller de expresión corporal
17.00h Taller de improvisación teatral

Sabado 20:
11.00h Representación improvisada polos rapaces das xornadas

“I Concurso de Curtas co móvil na Rede CeMIT”

Persoas destinatarias:
persoas matriculadas nos IES e Centros de FP da comarca.

prazo de inscrición
o 1 de outubro

Bases e información
Aula Cemit. Centro Social de Boiro

martes, 2 de agosto de 2011

Becas para estudios non universitarios

Convócanse bolsas de carácter xeral para o alumnado que, no curso académico 2011-2012, curse algun dos estudios siguientes con validez en todo o territorio nacional:
1) Primer e segundo cursos de bachillerato.
2) Formación Profesional de grao medio y de grao superior.
3) Ensinanzas artísticas profesionais.
4) Ensinanzas deportivas.
5) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiais de titularidade das administracions educativas, incluida a modalidade a distancia.
6) Ensinanzas artísticas superiores.
7) Estudios relixiosos superiores.
8) Estudios militares superiores.

Orde completa (requisitos, cuantías, procedimiento, umbrales de renta ) en:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdf

BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

O Ministerio de Educación convoca becas de carácter Xeral e de mobilidade para o curso académico 2011-2012, para estudiantes de ensinanzas universitarias.

Orde completa (requisitos, cuantías, procedemiento, umbrais de renta...)no seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdfs/BOE-A-2011-12952.pdf

luns, 1 de agosto de 2011

CURSO DE FORMADORES NA INTERVENCIÓN E PREVENCIÓN DE CONSUMOS

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado a través dos Centros Quérote+ convoca un curso de Formación de Formadores na intervención na prevención de consumos.

Destinatarios/as:

Persoal de Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, así como universitarios/as.

Nº de horas: 20

Nº de edicións: 4 (Santiago de Compostela, Ferrol, Ourense e Vigo

Nº de prazas: 20 en cada unha das edicións

CONTIDOS:

  • Presentación dos Servizos dos Centros Quérote+.
  • Conceptos Xerais
  • Factores predispoñentes
  • Intervención no ocio e tempo de lecer para a prevención de consumos
  • Traballando, creación de recursos

Lugares de impartición:

  • Santiago: Centro Quérote+. Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
  • Ferrol: Centro Quérote+ Ferrol
  • Ourense: Centro Quérote+. Espazo Xove Casa da Xuventude de Ourense
  • Vigo: Centro Quérote+ de Vigo

Modalidade: semipresencial: 16 horas presenciais, 4 a distancia

Prazo de inscrición: ata o 26 de agosto.

Data de realización: 5, 6 e 7 de setembro de 2.011.

Mais información: 881.997.613 ou na web www.xuventude.net

ENCONTRO INTERNACIONAL DE XUVENTUDE CABUEÑES 2011

5, 6 e 7 de setembro en Cabueñes(Asturias)

Mais Información:

www.cabuenes.org

Esther Feio Laorga

Jefa de Servicio de Información y Difusión

Calle José Ortega y Gasset, 71

28006 - Madrid

Tel.: 91 363 76 63

Correo electrónico: esther.feio@injuve.es

CURSO DE MEDIADORES/AS EN EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Duración: 90 horas
(60h. teóricas e 30h. prácticas nos Institutos de Ensinanza
Secundaria do concello de Boiro)

Horario:
venres de 16:00 a 20:00h. e sábados de 10:00 a 14:00h.


Contidos:
Educación para a Saúde; Autoestima; Habilidades Sociais; Drogas;

Sexualidade; ITS; Transtornos de Alimentación; SIDA; Deseño e Programación de
Actividades; Perfil e Funcións do Mediador e Mediadora; Recursos Didácticos.

ORGANIZA
Cruz vermella de Boiro

Prezo:
Gratuíto

Información:
Cruz vermella de Boiro. Centro Social de Boiro
Rúa Poeta Manuel María, s/n.
981842635