mércores, 3 de agosto de 2011

bolsas do Ministerio de Cultura/Fulbright

O obxectivo da bolsa é a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América» é contribuír á formación dos españois que desexen ampliar estudos artísticos ou de xestión cultural en universidades e centros do devandito país e especializarse nun dos seguintes campos: Artes Audiovisuais, Escénicas, Plásticas e Visuais; Música e Musicoloxía; Museoloxía e Conservación do Patrimonio; Xestión Cultural.

Requisitos:
Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea.
Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se, non recoñecido polo Ministerio de Educación.
Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés -falado e escrito-, demostrable mediante calquera dos exames de Test of English ás a Foreign Language (TOEFL) ou o International English Language Testing System (IELTS).

As bolsas inclúen financiamento para os seguintes conceptos:
a) Billete de ida e volta, compra de libros e outros materiais e gastos varios: $2.300. No caso de que o bolseiro asistise a un curso preacadémico: $2.600.
b) Asignación mensual de 1.500 a 2.100 dólares, segundo universidade ou centro de destino, en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais durante o período autorizado de estanza nos Estados Unidos de América.
c) Gastos de matrícula e taxas obrigatorias da universidade ou centro especializado de destino (máximo de 31.000 dólares).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2011

Máis información no BOE do 1 de agosto de 2011 e na Comisión Fulbright, teléfono: 91 319 11 26
http://www.fulbright.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario