xoves, 28 de outubro de 2010

Bolsas Fundación Galicia Europa para licenciad@s

A Fundación Galicia Europa anuncia a Convocatoria de Bolsas para o 2011.

1. Bolsas de formación en asuntos europeos para licenciad@ s universitari@ s nas oficinas da Fundación Galicia Europa.

  • Destinatari@ s: Persoas con título universitario superior obtido con posterioridade ao 31 de decembro de 2005.
  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 17 de novembro de 2010.

2. Bolsas de especialización sobre a Unión Europea en centros universitarios belgas.

  • Destinatari@ s: Persoas con estudos universitarios completos de segundo ciclo, obtendo o título con posterioridade ao 31 de decembro de 2005. Porén, poderán optar ás bolsas aqueles candidatos que, atopándose no último ano de carreira, poidan acreditar, con anterioridade á aceptación desta, estar en posesión do título que lles capacite para iso.
  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 28 de febreiro de 2011.

3. Axudas económicas para prácticas non remuneradas en institucións da Unión Europea.

  • Destinatari@ s: Titulad@ s universitari@ s.
  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro de 2011.

4. Estadías curtas para o persoal das entidades membro e asociadas do Padroado da Fundación Galicia Europa.

  • Destinatari@ s: Persoal dalgunha das entidades membros e asociados do Padroado da Fundación Galicia Europa.
  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de xaneiro de 2011
mais información en www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Ningún comentario:

Publicar un comentario