mércores, 17 de novembro de 2010

Becas Stevenson 2001/2012


ENTIDAD ORGANIZADORA British Council


DESTINATARIOS
Poden optar a estas becas todos os estudiantes universitarios menores de 25 anos que estén matriculados actualmente ou que terminaran os seus estudios recentemente en algunha universidade española e que desexen estudiar en Escocia


FECHA LÍMITE31/03/2011


CUANTÍA
A cuantía da beca será de ata £4,000 pudendo variar esta cantidade considerablemente ca discreción do Comité Executivo. The Stevenson Exchange Committee concede 2 becas Stevenson para estudiar en universidades escocesas durante el período 2011/12.


mais información www.britishcouncil.org/es/spain-scholarships.htm

Ningún comentario:

Publicar un comentario