mércores, 1 de decembro de 2010

10 bolsas de formación e especialización en materia de vivenda.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca 10 bolsas de formación e especialización en materia de vivenda.

  • Destinatari@ s: Persoas que reúnan os seguintes requisitos:
  1. Ter rematados os estudos conducentes á obtención do título de arquitect@, arquitec@ técnic@, ou licenciad@ en administración e dirección de empresas, economía ou dereito nos anos 2008, 2009 ou 2010 e ter abonadas as taxas para a expedición do correspondente título oficial.
  2. Acreditar un coñecemento da lingua galega con nivel de perfeccionamento ou equivalente.
  3. Non desfrutar anteriormente doutra bolsa destas características no IGVS, de duración superior a 6 meses.
  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de xaneiro de 2010.
Mais información DOG Nº 231 do Mércores, 1 de decembro de 2010

Ningún comentario:

Publicar un comentario