martes, 4 de xaneiro de 2011

Nova Lei do tabaco

Se queredes obter mais información sobre a chamada nova Lei do Tabaco, neste enalce podedes consultala.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf

E para calquera dúbida ou consulta ou reclamación polo incumprimento da Lei
podédesvos dirixir a:

Berta Gomez Tato

Responsable del PGPVST (Programa Galego de Vida sen Tabaco).

Departamento Territorial de Sanidad. A Coruña.

Tfl. 981155800 - 981155836
berta.gomez.tato@sergas.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario