xoves, 10 de febreiro de 2011

Becas para estudiar ingles

Education First España convoca o primeiro concurso anual para o aprendizaxe eo perfeccionamento de inglés durante o ano 2011.

EF concederá tres becas totales para un curso de inglés en Bristol de 6 meses de duración e becas parciais de 10% a 30% do valor do curso de 6 ou9 meses en Dublín, Malta ou Chicago.

Requisitos para poder participar no concurso son: ter máis de 15 anos, ter residencia española e cubrir o formulario na páxina web: www.ef.com.es/splash. Despois de inscribirse, os interesados deberán elaborar un ensaio con un mínimo de 200 palabras sobre o tema "por qué queres estudiar un ano académico no extranjero" ata 18 de febrero.

O prazo de presentación da solicitud e ata o 18 de febrero de 2011.

Ningún comentario:

Publicar un comentario