martes, 19 de abril de 2011

BOLSA LICENCIADOS DEREITO, CC. POLÍTICAS OU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Bolsa publicada en: BOE nº 88 (páx. 38311)

Entidade convocante: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Localidade: Madrid

Descrición: Convocatoria de bolsa de formación para titulados superiores universitarios en dereito, CC políticas ou administración pública

Inscrición e prazo: 15 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOE

Ningún comentario:

Publicar un comentario