luns, 11 de abril de 2011

Bolsas de Formacion e creacion

Bolsas Leonardo da Vinci

Convocante: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Xunta de Galicia

Prazo de solicitude - 14/10/2011

Características - Para galegas e galegos titulados en FP e universitarios entre 18 e 30 anos.

Máis información - www.xuventude.net

Bolsas de creación artística no estranxeiro

Convocante: Gas Natural Fenosa

Prazo de solicitude - 15/06/2011

Características - Destinadas a artistas plásticos ou visuais nados ou residentes en Galicia, que non teñan cumpridos os 35

anos o 31 de Decembro de 2011.

Máis información - http://www.macuf.es/

Bolsas de investigación

Convocante: Fundación Alfonso Martín Escudero

Prazo de solicitude - 09/05/2011

Características - 45 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no

estranxeiro, en temas que estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas: agricultura e gandaría, CC do mar, CC da saúde,

conservación da natureza, tecnoloxía de alimentos.

Máis información - http://www.fundame.org/

Ningún comentario:

Publicar un comentario