martes, 24 de maio de 2011

BOLSAS DE FORMACIÓN

Bolsa publicada en: BOE nº 121 (páx. 50909)

Entidade convocante: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”

Localidade: Madrid

Descrición: Concesión de 9 bolsas de formación destinadas a persoas en posesión do título de licenciado, enxeñeiro, enxeñeiro técnico ou equivalente, sempre que remataran os seus estudos con posterioridade ao 1 xaneiro 2007

Inscrición e prazo: 20 días naturais, a partir do seguinte á súa publicación no BOE

Ningún comentario:

Publicar un comentario