xoves, 5 de maio de 2011

Campamentos de verán para persoas con discapacidade

A Consellería de Traballo e Benestar ten aberto xa o prazo de inscrición para o programa de campamentos para persoas con discapacidade 2011 que oferta máis de 300 prazas: 77 na quenda de integración e 250 na quenda específica, repartidas polas catro provincias galegas, para participantes de entre 9 e 40 anos.

O prazo para inscribirse remata o 20 de maio.

Nos mesmos poderán participar mozos e mozas cunha discapacidade igual ou superior ao 33% e que non presenten trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade. Para inscribirse é necesario completar un impreso que se pode recoller nos servizos de Dependencia e Autonomía Persoal e nos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, nos servizos sociais comunitarios e nas oficinas de información xuvenil dos concellos, así como na páxina web http://benestar.xunta.es/web/portal/campamentos-verán.

Xunto coa solicitude deberán presentar o informe médico, segundo modelo oficial que está á disposición dos demandantes nos mesmos lugares. Ademais, as persoas beneficiarias do título de familia terán unha bonificación do 50% no pagamento das taxas establecidas, se ben se pode obter máis información au respecto no teléfono 900 333 666.

Ningún comentario:

Publicar un comentario