martes, 27 de setembro de 2011

BOLSAS

BOLSAS DE INVESTIGACIÓN E FORMACIÓN

Bolsa publicada en: BOE nº 226 (páx. 99904)

Entidade convocante: Ministerio de Cultura

Localidade: Madrid

Descrición: Convocatoria de bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades da competencia do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para o periodo comprendido entre o 1 xaneiro e o 31 decembro 2012

Inscrición e prazo: 15 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOE

BOLSAS DE INVESTIGACIÓN E FORMACIÓN

Bolsa publicada en: BOE nº 226 (páx. 99904)

Entidade convocante: Ministerio de Cultura

Localidade: Madrid

Descrición: Convocatoria de bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades da competencia do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para o periodo comprendido entre o 1 xaneiro e o 31 decembro 2012

Inscrición e prazo: 15 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOE

BOLSA MUSEO DO PRADO

Bolsa publicada en: BOE nº 229 (páx. 100871)

Entidade convocante: Ministerio de Cultura

Localidade: Madrid

Descrición: Convocatoria de bolsa para participar durante 12 meses nos proxectos desenvolvidos no Departamento de Debuxos e Estampas do Museo Nacional del Prado

Inscrición e prazo: 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOE

BOLSAS MOBILIDADE

Bolsa publicada en: http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp

Entidade convocante: República Eslovaca

Localidade: República Eslovaca

Descrición: O Programa Nacional de bolsas da República Eslovaca está destinado a apoiar a mobilidade dos estudantes estranxeiros, estudantes de doutoramento, profesores universitarios e investigadores a permanecer nas universidades e as organizacións de investigación eslovacas

Inscrición e prazo: Ata o 31 outubro 2011

BOLSAS DE FORMACIÓN ÁREA ESTATÍSTICA

Bolsa publicada en: DOG nº 184 (páx. 28166)

Entidade convocante: Instituto Galego de Estatística

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Convócase unha bolsa de formación na área da estatística pública no IGE, coa finalidade de incentivar a formación e preparación de persoal cualificado nesta área. A bolsa está destinada a unha persoa con grao ou titulación equivalente en matemáticas (con orientación curricular en estatística e investigación operativa) ou en economía

Inscrición e prazo: 1 mes, contado a partir do seguinte ao da publicación no DOG

Ningún comentario:

Publicar un comentario