martes, 22 de novembro de 2011

Bolsas para licenciados e prácticas no extranxeiro

Bolsa publicada en: BOE nº 266 (páx. 115681)

Entidade convocante: Ministerio de Educación

Localidade: España

Descrición: Convócanse 148 bolsas de formación e investigación: 20 serán de formación en observación e diseño de cualificacións profesionais; 9 en documentación e lexislación educativa; 26 en investigación e innovación educativa; 60 en tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á educación; 14 en área de documentación, biblioteca e arquivo e 19 en avaliación e estatísticas educativas

Inscrición e prazo: 20 días naturais, a contar desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOE

BOLSAS D.X. COMERCIO EXTERIOR (04-11-11)

Bolsa publicada en: BOE nº 266 (páx. 115755)

Entidade convocante: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

Localidade: Madrid

Descrición: Convocatoria de 4 bolsas de colaboración para titulados superiores de calquera grao ou carreira universitaria. Duración máxima de 10 meses, entre o 1 febreiro e o 31 decembro 2012

Inscrición e prazo: Ata o 20 decembro 2011BOLSAS FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN (04-11-11) BOLSAS FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN (04-11-11)

Bolsa para universitarios Argo

Prazo de solicitude: ata novembro para EEUU , Canada e Asia e ata marzo para Europa

Mais informacion en : www.becasargo.net

Prácticas no extranxeiro da Fundación Universidade-Empresa

Programa Gaia, Pasarela e Citius

Prácticas no extranxeiro para titulados que non teñan experiencia profesional no campo da súa formación

Mais informacion en :www.fue.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario