mércores, 28 de decembro de 2011

Programa Aluga

O Instituto Galego de Vivenda e Solo convoca axudas, en rexime de concorrencia non competitiva, para ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.

As solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do Programa Aluga. No caso de prórroga do contrato de arrendamento, a solicitude deberá presentarse antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato de arrendamento.

Máis información no DOG nº 246, do 27 de decembro do 2011.

Ningún comentario:

Publicar un comentario