luns, 23 de xaneiro de 2012

bolsas de formación para a especialización en materia de Seguridade Nuclear e Protección Radiolóxica

O Consello de Seguridade Nuclear convoca bolsas de formación para a especialización en materia de Seguridade Nuclear e Protección Radiolóxica.
O número de bolsas convocadas son oito:
Catro bolsas en materias específicas de seguridade nuclear.
Catro bolsas en materias específicas de protección radiolóxica

Requisitos:
A data de obtención do título que dá acceso á bolsa deberá ser posterior ao ano 2006.
Titulación universitaria superior técnica ou científica. Preferiblemente, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría química, Físicas, excepto na bolsa destinada a área de formación en Deseño, Construción e Comportamento de Estruturas en Instalacións Nucleares con vida de deseño de ata 100 anos: Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 22 de febreiro de 2012


Máis información no BOE do 23 de xaneiro de 2012 e en http://www.csn.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario