xoves, 2 de febreiro de 2012

Prácticas na Axencia Europea de Dereitos Fundamentais (FRA)

a Axencia Europea de Dereitos Fundamentais (FRA) ofrece prácticas remuneradas por períodos de seis meses para os mozos titulados. O seu obxectivo é proporcionar alumnos unha experiencia de traballo na administración da cooperación no campo dos dereitos fundamentais no ámbito europeo co fin de facerse unha idea dos obxectivos e as actividades de FRA, e poñer en práctica a súa aprendizaxe.

O FRA (Axencia Europea de Dereitos Fundamentais) estase a construír sobre o Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia (EUMC), e proporciona asistencia e asesoramento á Unión Europea e os seus Estados membros en materia de dereitos fundamentais. O obxectivo é apoiar a respectar plenamente os dereitos fundamentais cando adopten medidas ou establezan liñas de actuación.

Os obxectivos das pasantías son:
proporcionar unha comprensión dos obxectivos e actividades de FRA
que os alumnos poidan adquirir unha experiencia práctica e coñecemento do traballo do día a día das Unidades de FRA e servizos
que os alumnos poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos, ou carreiras profesionais
contribuír á misión da axencia

Os criterios de elixibilidade:
os participantes serán nacionais dos Estados membros, candidatos e candidatos potenciais
os alumnos deben ter un diploma universitario
os alumnos deberon completar o primeiro ciclo de estudos superiores (é dicir, a educación universitaria) e obtiveron o título completo ou o seu equivalente na data de presentación de solicitudes
os candidatos deben ter un bo coñecemento de polo menos dúas linguas comunitarias, incluíndo Inglés. Candidatos de países non membros da UE debe ter un bo coñecemento de Inglés
os candidatos non deberon ter algún tipo de formación ou emprego dentro dunha institución ou organismo europeo

Os alumnos recibiran unha bolsa mensual de 1000 €.
As persoas seleccionadas terán reembolso dos gastos de viaxe ao inicio e ao final da pasantía. Os alumnos con minusvalidez poden recibir un complemento da súa concesión ata a súa concesión igual a un máximo do 50% da contía da subvención.

Data límite de presentación de solicitudes: 17 de febreiro 2012

Máis información en http://fra.europa.eu

Ningún comentario:

Publicar un comentario