xoves, 16 de febreiro de 2012

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012

Persoas beneficiarias:
Persoas que teñan ao seu cargo fillos menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2012 (nacidos entre o 2-1-2009 e o 1-1-2012, incluídos) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2010 nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración do IRPF.

Requisitos:
Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma galega.
Que na data da solicitude os nenos convivan coa persoa solicitante.
Que por razón dos ingresos obtidos durante o 2010, nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración do IRPF correspondente a ese período, nin a tivesen presentado de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso.

Contía da axuda:
Pagamento único de 360 € por cada fillos menores que a persoa solicitante teña ao seu cargo, sen que o mesmo fillo poida dar lugar a máis dunha prestación.

Prazo de presentación:
Ata o 26 de marzo de 2012

Información:
Departamento de servicios sociais do Concello de Boiro

Ningún comentario:

Publicar un comentario