luns, 2 de xullo de 2012

Bolsas para estudios

A Fundación Universia convoca para o curso 2012-2013 as VI Becas Fundación Universia Capacitas, dirixidas a estudantes que estean matriculados ou se acaben de matricular, por primeira vez, en ensinanzas oficiais de grao e de posgrao impartidas por universidades españolas, e que acrediten legalmente, unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Contémplanse tres tipos de becas:
- De acceso: dirixidas a estudantes que se matriculen por primeira vez en estudos universitarios.
- De progreso: dirixidas a estudantes que xa estean na universidade.
- De mobilidade: dirixidas a estudantes que, en virtude dun programa de intercambio, desexen realizar un período de formación, como mínimo dun trimestre, nunha universidade distinta á súa de orixe.

 As solicitudes presentaranse unicamente por vía telemática a través da seguinte dirección: http://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas/pedir-beca
Prazo de solicitude: do 2 de xullo ao 15 de novembro de 2012 (15 de xuño ao 1 de outubro de 2012 para as becas de mobilidade).

Para máis información, consulte o seguinte enlace:
https://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas//

Ningún comentario:

Publicar un comentario