mércores, 20 de febreiro de 2013

Carnés profesionais e habilitacións profesionais 2013

A Consellería de Educación convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2013 nas seguintes especialidades:

 – Operador/a industrial de caldeiras.
 – Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
 – Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
 – Instalador/a de gas, categoría C.
 – Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
 – Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
 – Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.
- Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
 – Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/ora de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazos: Convocatoria ordinaria: desde o día 25 de febreiro ao día 8 de marzo de 2013, ambos os dous incluídos. Convocatoria extraordinaria: desde o día 1 ao día 12 de xullo de 2013, ambos os dous incluídos. As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A

Máis información en www.edu.xunta.es/fp e no DOG do 18 de febreiro de 2013

Ningún comentario:

Publicar un comentario