mércores, 27 de marzo de 2013

bolsas MAEC-AECID, para cidadáns españois e da Unión Europea residentes en España para o curso académico 2013-2014

Programa II.A: Bolsas para no Colexio de Europa, Campus de Bruxes (Bélxica) e Natolin (Polonia)
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 de abril de 2013.
Duración: 9 meses e medio, a partir do 16 de setembro de 2013.
Requisitos específicos:
Posuír título de licenciado ou grao, ou ser estudante de último ano de grao.
Dominio de inglés e francés.
Cumprir cos requisitos do Colexio de Europa, remitíndolle directamente o seu propio impreso 
de solicitude de praza e a documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), 
nos prazos estipulados polo Colexio. Cumprir cos requisitos da convocatoria de Bolsas MAEC-AECID, 
enviando a solicitude de bolsa por vía telemática (descargar en: www.aecid.gob.es).

Programa III.A. Bolsas para prácticas de Xestión Cultural para o Desenvolvemento en Centros Culturais, 
Oficinas Técnicas de Cooperación da AECID, Representacións Diplomáticas ou Consulares de España no
exterior ou nos Servizos da Dirección de Relacións Culturais e Científicas en Madrid.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 de abril de 2013.
Duración: ata 1 ano a partir de outubro de 2013.
Requisitos:
Ser menor de 30 anos no momento de incorporarse ao destino.
Posuír título de licenciado ou equivalente, en áreas afíns á xestión cultural, cooperación cultural 
ao desenvolvemento, xestión de programas de capacitación técnica e relacións internacionais
Destinos: paises de Europa, EE.UU, Canadá, Australia, Iberoamérica, Asia-Pacífico e Africa

Programa III.B. Bolsas para prácticas de deseño gráfico e campañas de comunicación de estratexias 
e programas culturais na Dirección de Relacións Culturais e Científicas da AECID en Madrid.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 de abril de 2013.
Dotación: 1500 € mensuais.
Duración: Ata 1 ano, a partir do 1 de xullo de 2013, prorrogable por un ano máis.
Requisitos específicos:
Ser menor de 35 anos no momento de incorporarse ao destino.
Posuír título de máster en deseño gráfico e web.

Máis información no BOE do 26 de marzo de 2013 e en www.aecid.gob.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario