xoves, 18 de abril de 2013

Axudas á acción e a promoción culturalO Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca axudas para a acción e a promoción cultural co fin de fomentar actividades que contribúan a xerar contidos culturais e á modernización e profesionalización do sector cultural español, cumprindo algunha das seguintes finalidades:
a) Ofrecer produtos e servizos culturais, fomentando o uso das novas tecnoloxías na creación de contidos culturais e na súa difusión.
b) Incrementar a capacidade para xerar emprego potenciando a formación, profesionalización e articulación do sector cultural.
c) Estimular a participación do sector privado no financiamento de proxectos culturais.
d) Difundir a cultura española en todas as súas manifestacións, fomentar España como destino turístico cultural e favorecer os vínculos culturais entre as Comunidades Autónomas.
As actividades deberán desenvolverse entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de marzo de 2014.
Requisitos: persoas xurídicas sen ánimo de lucro e que estean legalmente constituídas.
O modelo de solicitude terá exclusivamente formato electrónico e encontrarase dispoñible na páxina web da Secretaría de Estado de Cultura www.mcu.es/industrias.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de maio de 2013.
Máis información no BOE do 8 de abril de 2013.

Ningún comentario:

Publicar un comentario