mércores, 24 de abril de 2013

Bolsas Leonardo da Vinci

Para Titulados universitarios, de calquera universidade española que finalizaran os estudios universitarios despois do 16/06/2011 e antes do 01/07/2013, que na actualidade non estén matriculadod en ningunha universidadeespañola, sen experiencia laboral, e que acrediten un nivel de idiomas suficiente.
As prácticas laborais de 26 semanas comenzarán a partir do16/09/2013 cunha dotación desde 2.423€.
Máis Info:
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-becas/

Ningún comentario:

Publicar un comentario