mércores, 8 de maio de 2013

CURSO DE INGLÉS no ESPAZO XOVE DE NOIA

Contidos:
  • Análisis de mensaxes orais.
  • Interpretación de mensaxes escritos.
  • Producción de mensaxes orais.
  • Mantemento e seguemento do discurso oral.
  • Emisión de textos escritos.
  • Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.
  • Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade
  • Coherencia: textual.
Duración: 160 horas.
Número de prazas: 30
Metodoloxía: O curso realizarase na modalidade on-line.
Datas de realización: do 3 de xuño ao 30 de xullo de 2013.
Exame final: O exame final será o 30 de xullo de 12.00 a 13.00 horas, en modalidade on-line.
Prazo e lugar de inscrición:
O prazo de inscrición remata as 14.00 horas do 21 de maio de 2013.
A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude
 FORMULARIO DE SOLICITUDE

Ningún comentario:

Publicar un comentario