mércores, 31 de xullo de 2013

4 bolsas de formación e investigación no INAP

Convoca: INAP Instituto Nacional de Administración Pública.
Destinatarios/as:
Poderá ser beneficiario da beca calquera persoa de nacionalidade española ou nacional dalgún Estado membro da Unión Europea que obteña o título de Grado (de acordo co Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais) ou de Licenciado, Arquitecto ou Enxeñeiro, dependendo da beca que solicite:
a) Nas áreas de Biblioteconomía e Documentación.
b) Nos ámbitos da Ciencia Política, a Socioloxía, a Administración pública, o Dereito ou a Xestión pública.
c) No ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.
A dita titulación debe ser obtida no curso académico 2008-2009 ou posterior, en universidades españolas ou estranxeiras, neste último caso a condición de que se obtivo a homologación do título por resolución definitiva.
Data límite: 09 de agosto de 2013.
Máis información no BOE

Ningún comentario:

Publicar un comentario