xoves, 8 de agosto de 2013

Axudas para a formacion I.D.I.

Axudas para á formación e especialización de investigadores/as, tecnólogos/as, persoal técnico e outros/outras profesionais en I D I e potenciar as súas capacidades, así como facilitar a súa inserción laboral tanto no sector público como privado, e estimular o seu movilidad a nivel internacional, dentro do sector público - centros de investigación e universidades- e entre este e o sector empresarial, impulsando a transferencia, favorecendo a interrelación entre estes e propiciando unha cooperación eficiente. Convoca: Ministerio de Economía e Competitividad

Requisitos: O Programa financiará, entre outras, as seguintes actividades: a) As tarefas de apoio e/ou a adquisición de competencias e capacidades no desempeño de actividades de I D I mediante fórmulas que permitan, no seu caso, compatibilizar a actividade lectiva, a formación en I D I e o desempeño de actividades laborais. b) A incorporación, incluíndo a contratación, de persoal para a ejecución de actividades de I D I de ámbito nacional ou internacional. c) A formación e especialización para mellóraa e adquisición de coñecementos e técnicas necesarios para levar a cabo actividades de I D I e) Calquera outra actividade orientada a lograr os obxectivos do Programa Estatal. 3.Enderezo: http://www.mineco.gob.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario