xoves, 26 de setembro de 2013

Bolsas para cursar estudos postobrigatorios non universitarios (prazo ata o 30 de setembro)

As cuantías das becas de carácter xeral para o curso 2013-2014 serán as seguintes:
1) Gratuidade da matrícula: comprenderá o prezo público oficial dos servizos académicos universitarios correspondente aos créditos en que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2013-2014.
2) Cuantía fixa ligada á renda do solicitante: 1.500,00 euros.
3) Cuantía fixa ligada á residencia do solicitante durante o curso: 1.500,00 euros.
4) Beca básica: 200,00 euros.
5) Cuantía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60,00 euros.
Os prazos para presentar a solicitude estenderanse ata:
a) o 15 de outubro de 2013, inclusive, para os estudantes universitarios.
b) o 30 de setembro de 2013, inclusive, para os estudantes non universitarios.
A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sé electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» ou na dirección electrónica www.mecd.gob.es».
Máis información: BOE 19 AGOSTO 2013.

Ningún comentario:

Publicar un comentario