xoves, 26 de setembro de 2013

Prazas vacantes FP

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde ou día 24 de setembro ata ou día 4 de outubro ás 13:00 horas.
Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir cos requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes e non posuir matrícula noutras ensinanzas.
As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula nun centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada ata esgotar as prazas.
A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica á renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario