venres, 4 de outubro de 2013

Aberto o prazo de presentación de solicitudes na SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.) para incorporarse ás listas previas de persoal temporal, ou no seu caso actualizar méritos, en diferentes categorías.

Só é posible estar nas listas previas de 2 categorías como máximo.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de outubro.

Onde presentar as solicitudes? http://bit.ly/16JFfiW (ver páxina 3, apartado 6º)

Categorías para as novas incorporacións ás listas:

Enxeñeiro/a de Montes
Bases: http://bit.ly/18XvQQZ Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/GArdUo http://bit.ly/GArhmQ http://bit.ly/1bDjCis

Enxeñeiro/a Agrónomo/a
Bases: http://bit.ly/1dZczSl Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/1fNGVeP http://bit.ly/GCrTIo http://bit.ly/1bDk0O1

Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal
Bases: http://bit.ly/1hpxFsM Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/1hpxCNJ http://bit.ly/1aRkYVY http://bit.ly/17Ah6sE

Capataz
Bases: http://bit.ly/GArBCf Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/1fNHJjP http://bit.ly/19pcylo http://bit.ly/19YNiTZ Ámbitos territoriais: http://bit.ly/1bvVDFz Titulación esixida: http://bit.ly/GCslX8

Xefe/a de Brigada
Bases: http://bit.ly/16JHqmE Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/GCsutR http://bit.ly/1hpymCh http://bit.ly/17Aiyve Ámbitos territoriais: http://bit.ly/1a5FTDI Titulación esixida: http://bit.ly/19YNAdA

Peón Especialista
Bases: http://bit.ly/17Ajy2h Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/18Xzcn0 http://bit.ly/GCaO1Y http://bit.ly/176ongw Ámbitos territoriais: http://bit.ly/GCsrz1

Peón
Bases: http://bit.ly/16JHEu1 Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/GCsuuD http://bit.ly/19pdkid Ámbitos territoriais: http://bit.ly/17AjWOp

Oficial Administrativo/a
Bases: http://bit.ly/1hpz8PQ Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/1bvWXYR http://bit.ly/18ARbAK

Auxiliar Administrativo/a
Bases: http://bit.ly/19YOvKX Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/16mY5d6 http://bit.ly/16mY5d6 http://bit.ly/19pe8nl

Arquitecto/a
Bases: http://bit.ly/19YON4J Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/1a5IkWQ http://bit.ly/1a5ImxV http://bit.ly/16JI6Zc

Arquitecto/a Técnico/a
Bases: http://bit.ly/1ga0vzF Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/18ASAHt http://bit.ly/17Am2xR http://bit.ly/1ga0sDQ

Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos
Bases: http://bit.ly/1fNJM7y Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/GCbp3C http://bit.ly/GCtpeu http://bit.ly/16JIbvV

Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas
Bases: http://bit.ly/175ItXo Impresos e declaracións para as solicitudes: http://bit.ly/15PP0WN http://bit.ly/17AmSdG http://bit.ly/18XCJBC

Categorías para actualizar méritos:

Enxeñeiro/a de Montes, Enxeñeiro/a Agrónomo/a, Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal, Capataz, Xefe/a de Brigada, Peón Especialista, Peón, Oficial Administrativo/a, Auxiliar Administrativo/a.
(Consultar as bases e demais documentos indicados máis arriba para a categoría que corresponda).

Ningún comentario:

Publicar un comentario