mércores, 9 de outubro de 2013

Emprego en ONGs

OFERTAS DE EMPREGO EN ONGs

Fundación Vicente Ferrer:

- Técnico/a de relacións cos medios de comunicación http://bit.ly/1fWVUTK
- Técnico/a de proxectos de financiación pública http://bit.ly/1gmY10V
- Coordinador/a de financiación pública http://bit.ly/19e47NN
- Asistencia técnica (India) http://bit.ly/16PxMif

Intermón Oxfam :

- Responsable programme MED http://bit.ly/19xm0mU
- Wash Manager Sahel http://bit.ly/16PyyM8
- Flying public health promotion specialist http://bit.ly/GF0vtR
- Associate country director Ethiopia http://bit.ly/1bUK3QZ
- PMEL pour l’Afrique de l’Ouest http://bit.ly/19cQRac

Médicos del mundo:

- Coordinación adxunta de país (Burkina Faso) http://bit.ly/1crf55K
- Coordinador/a de proxecto (Xordania) http://bit.ly/1bEFtK0

Acción contra el Hambre:

- Administrative coordinator Lebanon http://bit.ly/17ju21O
- Coordinador/a de Saúde e Nutrición pool de emerxencia – Madrid http://bit.ly/GJhSd8
- Coordinador/a loxístico pool de emerxencia – Madrid http://bit.ly/19cS8OB
- Expert en Nutrition (Guinea Conakry) http://bit.ly/17jvstl

Cruz Vermella:

- Delegado/a administrador/a (Haití) http://bit.ly/15k8Egi

Fundación Jóvenes y Desarrollo:

- Coordinador/a de convenio en Sudán Sur http://bit.ly/18MuV6Y

Plan:

- Project Manager – Plan España http://bit.ly/15k9xFI
- Técnico/a de programas en enerxía – Plan España http://bit.ly/1e64Vpj
- Emergency Preparedness Manager South Sudan http://bit.ly/19xo4LK
- Técnico/a de control e xestión de subvencións – Plan España http://bit.ly/18MvZaU

Alianza por la Solidaridad:

- Asistencia técnica para investigacións sobre entorno favorecedor para as OSC en Marrocos, Arxelia, Túnez e Xordania http://bit.ly/16PBEjj

Ningún comentario:

Publicar un comentario