luns, 21 de abril de 2014

Concurso cartel e debuxo de sudadera para a festa da Dorna

BASES DO CONCURSO: Cartel e debuxo sudadera - Singladura LXVI
Primeira.- Participantes.
Poderá participar calquer fillo de vesiño que por justo teña jastar parte do seu tempo no propósito, con dedicasión profesional ou como jobi ou afisión.
Sejunda.- Tema
Terase en conta a festa que se tenta anunsiar, será premisa moi importante non equivocarse en tal fin. Dando inicio a Festa da Dorna o vindeiro 18 de xullo e rematando o día 24 de xullo, día 26 para o Baile de Gala o cal queda pendiente de confirmar, que tamén será exposto no cartel así como nombrar o lema de ser festa de Galicia de interese turístico dende o 2005
Terseira.- Características técnicas:
A técnica será libre, con boli bic, en cuarteadillo laminado, con sera ou en jotelé, pero terase en conta de que deberá ser reprodusido en Impresora Multifunsión e formato dixital.
Cuarta.- Presentasión
Os deseños aspirantes a carteis e debuxo da sudadera deberán ser presentados en formato dixital remetindoos o correo electrónico da R. e I., real-e-ilustre@cofradiadadorna.com ou en mensaxe privado via facebook da Cofradía da Dorna en formatos JPG ou arquivo PDF, sendo a medida para impresión do cartel a tamaño 50 por 70 en posición vertical, e a 5 (SINCO) tintas a impresión do debuxo da sudadera, ademáis de presentar o debuxo sobre fondo amarillo fluor (de non facelo dende a direcctiva farase a pertinente modificasión para a sua exposición na rede).
A impresión dos traballos correrá por parte da Cofradía para a sua presentación na próxima Asamblea e realizar a sua elección.

Quinta.- Plazos de entrega
O plazo de presentación rematará o vindeiro día 3 de maio ás 11:58 horas PM. Algún amigo con estudios poderá jiarvos si tedes dudas ca hora e data anunsiadas.
Sexta.- Xurado e votación
Os deseños presentados serán expostos na páxina facebook da Cofradía da Dorna a partir do día 4 de maio, ata o medio día do día da próxima asamblea de peñas, na que a man alzada serán elixidos os que máis votos acaden, partindo con un voto de ventaxa os deseños que máis "me justas" consigan no tempo exposto na rede social, contaránse tamén os acadados nos compartidos sejún os estadistas de feisbuk. Voto que tamén servirá coma voto de calidade (buscar na juiquipedia) en caso de empate.
Désimo quinta.-
Haberá compensación probablemente carnal para os gañadores.

Ningún comentario:

Publicar un comentario