mércores, 13 de agosto de 2014

Bolsas para estudios de postgrado

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas para estudantes que no curso 2014-15 cursen estudos postobrigatorios con validez en todo o territorio nacional:
-Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e validez en todo o territorio nacional.
-Ensinanzas universitarias do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional.
Prazos de presentación de solicitudes:
O 15 de outubro de 2014, inclusive, para estudantes universitarios.
O 30 de setembro de 2014,inclusive, para os estudantes non universitarios.
Máis información: Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 191, do xoves 7 de agosto de 2014.

Ningún comentario:

Publicar un comentario