mércores, 8 de outubro de 2014

AXUDAS A TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DESEMPREGO PARA MATRICULARSE NUN MASTER OFICIAL


Prazo: 08.11.2014
Axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2014/15.
Entre outros requisitos pídese:
a) Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2011, que lle dea acceso aos estudos de máster universitario.
b) Estar matriculado/a no curso 2014/15 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos.
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo nos tres últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria.
d) Estar inscrito/a como demandante de emprego, como mínimo, durante un período de 180 días no ano inmediatamente anterior contado de data a data desde a data de presentación da solicitude.
Bases convocatoria:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141008/AnuncioG0164-031014-0001_gl.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario