mércores, 15 de abril de 2015

Proxecto de recuperación de espazos para centros educativos

O Ministerio de Educación convoca o programa "Recuperación e utilización educativa de vilas abandonadas" destinado a alumnado de:
- 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.
- Bacharelato.
- Formación Profesional de Grao Medio.
- Programas de Cualificación Profesional Inicial.


As actividades desenvolveranse en pobos abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalajara)

Os grupos de alumnos participantes e os seus profesores desenvolverán as actividades en períodos semanais de domingo pola tarde a sábado pola mañá, de acordo coa seguinte distribución temporal:
Alumnos de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria e de Programas de cualificación profesional inicial
- Primavera: entre o 24 de maio e o 20 de xuño de 2015.
- Outono: entre o 20 de setembro ao 17 de outubro de 2015.
Alumnos de Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio.
- Outono: entre o 18 de outubro e o 28 de novembro de 2015.

Os alumnos que desexen participar, deberán solicitalo a través da Dirección dos seus centros, formando grupos de 20 a 25 alumnos que serán acompañados por un ou dous profesores dos que habitualmente lles impartan clase. Os grupos de Centros de Educación Especial que participen deberán respectar a seguinte ratio profesor/alumno: un profesor acompañante máis, tres en total, por grupo de 20 a 25 alumnos.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de abril de 2015.
Máis información no BOE do 15 de abril de 2015

Ningún comentario:

Publicar un comentario