martes, 12 de maio de 2015

Prazas de investigación na USC

Convocatoria da USC para a contratación de persoal investigador:

- 1 FP II - CICLO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
- 1 FP II - CICLO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL
- 1 DOUTOR/A EN PEDAGOXÍA, PSICOLOXÍA
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN FARMACIA
- 1 ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
- 1 DOUTOR/A EN QUÍMICAS ou DOUTOR/A EN FARMACIA
- 2 LICENCIADOS/AS - GRAO EN FÍSICA
- 1 DOUTOR/A EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
- 1 DOUTOR/A EN CIENCIA E TECNOLOXÍA INFORMÁTICA
- 3 LICENCIADOS/AS - GRAOS EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN CC. DO MAR ou LICENCIADO/A- GRAO EN BIOLOXÍA
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN MATEMÁTICAS
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN BIOLOXÍA
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN BIOLOXÍA OU CC. AMBIENTAIS
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN FILOLOXÍA CLÁSICA, FILOLOXÍA ROMÁNICA, HISTORIA, HISTORIA DA ARTE LICENCIADO/A OU GRAO EN ECONOMÍA OU ADE
- 1 LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA, LICENCIADO/A - GRAO EN FÍSICA, LICENCIADO/A - GRAO EN MATEMÁTICAS, LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN, LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA SUPERIOR EN INFORMÁTICA OU LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA SUPERIOR EN TELECOMUNICACIÓNS

Convocatoria: http://bit.ly/1J5dcKY
Solicitudes até o 21 de maio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario