xoves, 4 de xuño de 2015

Novas convocatorias da Universidade da Coruña para contratos de persoal investigador:


- Técnico/a de apoio á investigación, a tempo parcial
Titulación: Licenciatura ou Grado en Matemáticas ou Físicas, ou Enxeñaría http://bit.ly/1IjVVPw
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días contados desde hoxe.

- Investigador/a en formación, a tempo completo. Titulación: Licenciatura ou Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte http://bit.ly/1H2ZtEh
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días contados desde hoxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario