venres, 31 de xullo de 2015

Novas convocatorias da Universidade da Coruña:

- Técnico/a de apoio á investigación (Enxeñeiro/a - graduado/a en Informática) http://bit.ly/1I3FiFg
- Técnico/a de apoio á investigación (Enxeñaría informática ou en telecomunicación) http://bit.ly/1U8wHGw
-Técnico/a de apoio á investigación (Lic. ou grao en Filoloxía Inglesa) http://bit.ly/1gp7itV
- Técnico/a de apoio á investigación (Enxeñaría Sup. ou Máster Oficial en Enxeñaría) http://bit.ly/1H5jFAt
- Investigador/a en formación (Titulado superior e Máster en Matemáticas, e matriculado en doutorado do SUG) http://bit.ly/1DbnNE1
- Investigador/a en formación (Titulado superior e Máster en Matemáticas, e matriculado en doutorado do SUG) http://bit.ly/1DbnzNg
- Axudante de apoio á investigación (BUP, FP II ou equivalente) http://bit.ly/1OQeive
- Investigador/a asociado/a (Doutor/a) http://bit.ly/1DcES0g

Ningún comentario:

Publicar un comentario