martes, 19 de xaneiro de 2016

Axudas para a matrícula universitaria en Galicia
A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso académico 2015/16 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade do Sistema universitario de Galicia.

Requisitos e información

Ningún comentario:

Publicar un comentario