luns, 23 de maio de 2016

Subvencións para festivais e feiras

Subvención para a  realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado para o ano 2016

Inclúense nesta orde os gastos correntes derivados da realización dos programas e actividades desenvolvidos desde o 1 de xaneiro de 2016 ata a data límite de xustificación

. A axuda máxima por beneficiario que concederá a consellería será de 6.000 €, que en ningún caso poderá exceder o 70 % do orzamento total do proxecto que se vaia realizar. Este importe de 6.000 € ascenderá a 7.500 € cando se trate de solicitudes conxuntas de entidades locais

Beneficiarios: poderán acceder a estas axudas as institucións sen fins de lucro domiciliadas en Galicia, así como as entidades locais galegas,

Ningún comentario:

Publicar un comentario