luns, 29 de agosto de 2016

Bolsas do Ministerio de Educación para estudos posobrigatorios


PDFImprimir
BECAS_MEC2BOLSAS DE CARÁCTER XERAL PARA ESTUDOS POSOBRIGATORIOS
Curso académico 2016-2017
O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas para estudantes que no curso académico 2016-2017 cursen ensinanzas posobrigatorias con validez en todo o territorio nacional.

 

Ensinanzas comprendidas:

1.- Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
c) Ensinanzas artísticas profesionais.
d) Ensinanzas deportivas.
e) Ensinanzas artísticas superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas estas ensinanzas.
j) Formación Profesional básica.

2.- Ensinanzas universitarias:
a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
b) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.
c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.
Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.

Presentación de solicitudes:
A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática na sede electrónica do Ministerio no enderezohttps://sede.educacion.gob.es/

Información para estudos NON UNIVERSITARIOS

Información para estudos UNIVERSITARIOS

Prazo de presentación:
  • 3 de outubro para estudos non universitarios
  • 17 de outubro para estudos universitarios 

Ningún comentario:

Publicar un comentario