luns, 14 de agosto de 2017

Técnic@ de animación sociocultural para Concello de Boiro

  • Técnic@ de animación sociocultural a media xornada
  • O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a superior de animación sociocultural a media xornada. A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro dende o luns 14/08/2017 ata o 22/08/2017 ás 13:30 horas. Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e na páxina web www.boiro.org
  • Bases e instancias na web www.boiro.org

Ningún comentario:

Publicar un comentario