martes, 12 de xaneiro de 2021

Axudas alumnado universitario

Convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos ℹhttps://bit.ly/39s4B7Z

Ningún comentario:

Publicar un comentario