luns, 29 de novembro de 2010

Bolsas Para Estudantes Da USC Comprar Na Praza De Abastos

OBXECTO E CONTÍA
Convócanse 10 bolsas para estudantes de grao, primeiro e segundo ciclo, destinadas ao consumo de produtos frescos nos establecementos do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela.
A contía de cada bolsa será de 120€ mensuais, para o período comprendido entre o 20 de xaneiro e o 30 de xuño de 2011, a razón de 5€/día, de luns a sábado, non acumulables máis dunha semana.
Cada beneficiario da bolsa terá a súa disposición todas as semanas a partir do luns,seis bonos cun importe de cinco euros cada un, que poderá trocar en calquera dos establecementos da praza. Estes bonos serán válidos ata rematar a dita semana. No momento en que se recollan nas oficinas do Mercado de Abastos, Sociedade Cooperativa Galega, os beneficiarios das bolsas deberán asinar un documento de recepción para acreditar que a Cooperativa llelos entrega e presentar os tickets de compra dos establecementos da praza onde realizaron a compra a semana anterior

REQUISITOS DOS SOLICITANTES
- Estar matriculados no curso académico 2010-2011 en titulacións que se imparten no Campus de Santiago.
- Ter o domicilio familiar fora do Concello de Santiago
- Non ser beneficiario destas bolsas nos cursos académicos 2006-2007, 2007- 2008, 2008-2009 e 2009-2010.
- Ter unha nota mínima media de expediente académico de 2,0000 puntos.

SOLICITUDES, LUGAR DE PRESENTACIÓN E PRAZO
Casas Reais, 8), no Mercado de Abastos de Santiago (oficinas centrais sitas no mercado), na Sección de Servizos á Comunidade Universitaria do Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudantil, Campus Vida), e na páxina web http://www.usc.es en Estudantes>>Apoio económico ao estudantado>>Bolsas e Axudas da USC.

- As solicitudes presentaranse no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudiantil, 1ª planta-Campus Vida).
- O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 29 de novembro ata 22 de decembro de 2010.

Información
VICERREITORÍA DE ESTUDANTES E
FORMACIÓN CONTÍNUA
Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado
Sección de Servizos á Comunidade Universitaria
Pavillón Estudantil. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Páxina web da Universidade de Santigo : www.usc.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario