mércores, 19 de xaneiro de 2011

Becas para estudios postgrado

O Goberno da India, baixo os auspicios do Consello Indio de Relacións Culturais (ICCR), www.iccrindia.net, no marco do Programa de Intercambio Cultural entre a India e España, ofrece cinco bolsas aos estudantes de España que desexen estudo (coa excepción de Medicina e Odontoloxía) de postgrao ou os niveis de investigación en universidades e institucións educativas na India durante o ano académico 2011-2012.
As bolsas inclúen a matrícula e as taxas do curso, ademais dunha cantidade fixa de gastos de subsistencia. As bolsas concédense por un ano con posibilidade de renovación.

A data límite para a recepción de solicitudes de inscrición na Embaixada da India, a Avenida Pío XII, 30-32, (28016) Madrid, será o 7 de febreiro de 2011.

A solicitude debe especificar o curso ao que o candidato desexa someterse, xunto coa universidade ou instituto da súa elección na India.
É importante que os candidatos presenten seis copias da solicitude xunto con copias certificadas dos títulos (traducidos ao Inglés). Aqueles que desexen realizar cursos de doutorado ou post-doutorado deben achegar a sinopse do proxecto de investigación proposto. É imprescindible que os candidatos teñan un coñecemento axeitado de Inglés e, para iso, deberán presentar unha copia do curso (s) aprobados no idioma Inglés.


Máis información na Embaixa da India en España, www.embassyindia.es, teléfono 91 345 11 12

Ningún comentario:

Publicar un comentario