luns, 16 de xaneiro de 2012

Prácticas de traducción na UE

A Comisión organiza dúas veces ao ano períodos de formación que dura entre tres e cinco meses para mozos titulados universitarios que desexen adquirir experiencia interna de tradución profesional. Esto non exclúe a aqueles que no marco da aprendizaxe permanente, obtivesen recentemente un título universitario e no comezo dunha nova carreira profesional.

Os seleccionados son asignados a unha unidade de tradución que inclúe tradutores da mesma lingua materna. Os alumnos fan o mesmo traballo que os seus colegas de persoal, que é traducir na súa lingua materna ou principal de polo menos dúas linguas comunitarias. O seu traballo é revisado polo persoal directivo con experiencia. Algúns dos participantes son asignados á biblioteca para a linguaxe ou na unidade da terminoloxía ou a unidade de apoio a outros no servizo de tradución.
Os alumnos son seleccionados, en principio, de entre os nacionais dos Estados membros das Comunidades Europeas e dos países candidatos beneficiarios dunha estratexia de preadhesión. Non obstante, un número limitado de nacionais de terceiros países poderán ser aceptados.
Requisitos:
Alumnos que completaron o primeiro ciclo de estudos superiores (universitarios) e obtiveron un grao ou o seu equivalente, pola data de peche para as solicitudes.
Non ter feito un período de prácticas noutra institución da Unión Europea ou do corpo;
Ser capaz de traducir á súa lingua materna a partir de dous dos idiomas oficiais da Comunidade;
Ter un moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán;
Ter un moi bo coñecemento dunha segunda lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun Estado membro da UE: ter un moi bo coñecemento dunha lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun terceiro país: ter un moi bo coñecemento dunha terceira lingua.

Os participantes reciben unha bolsa de 963 €. Os alumnos con minusvalidez poden recibir un complemento. Os períodos de prácticas polo xeral son do 1 de marzo e 1 de outubro, pero pode comezar noutras datas á discreción do servizo de tradución.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2012..

Máis información en:

http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/

Ningún comentario:

Publicar un comentario