luns, 18 de febreiro de 2013

Bolsas en enerxía solar

Período de inscrición: do 30/1/2013 ao 28/4/2013
Como cada ano, o Consello de Dirección de Censolar, continuando no seu labor de difusión do coñecemento e uso da enerxía solar en España, convoca 20 bolsas para que, de forma totalmente gratuíta, outras tantas persoas poidan cursar, durante o ano 2013-2014 e en réxime de ensino a distancia, os estudos conducentes á obtención do diploma de Proxectista Instalador de Enerxía Solar.
Os requisitos son residir na Unión Europea e posuír uns coñecementos técnicos previos de grao medio, valorándose outros niveis.
Para máis información consulta a páxina http://www.censolar.org

Ningún comentario:

Publicar un comentario