luns, 4 de novembro de 2013

Bolsas en materia de pesca marítima e de economía financeira

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio convoca nove bolsas para titulados universitarios para formación teórico práctica en materia de pesca marítima e economía financeira da Secretaría Xeral de Pesca nas seguintes áreas de coñecemento:
a) Sete bolsas na área de coñecemento da pesca marítima.
b) Dúas bolsas na área de coñecemento de economía financeira.
Requisitos:a) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de graduado, licenciado, arquitecto, enxeñeiro técnico ou superior. Para a área de coñecemento da pesca marítima preferentemente en campos asimilados aos de bioloxía, ciencias ambientais e ciencias do mar. En canto á área de coñecemento de economía financeira, preferiblemente estudos relacionados co dereito, a economía, a empresa, ou a xestión e administración públicas.
b) Dominio do idioma castelán.
c) Coñecemento de inglés.
d) Valorarase positivamente ter coñecemento doutro idioma dun Estado membro da Unión Europea.
e) Coñecementos específicos en materia de pesca marítima e economía financeira.
f) Manexo como usuario de office, bases de datos, ArcGis (software de sistemas de información xeográfica), Outlook e internet.

Os aspirantes deberán ter finalizado os seus estudos con posterioridade ao mes de maio do ano 2006.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de novembro de 2013.
Máis información no BOE do 1 de novembro de 2013.

Ningún comentario:

Publicar un comentario